เตาเเม่เหล็กไฟฟ้า NiCOLE 

ทุกเมนูที่ต้องการด้วยเตาเเม่เหล็กไฟฟ้าจาก NiCOLE