บริการช่วยเหลือของ
เตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

คู่มือการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

การทำงานเบื้องต้นของเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

นำภาชนะที่ต้องการปรุงอาหารที่ใส่ส่วนประกอบการปรุงอาหารเรียบร้อยเเล้วเช่น น้ำ หรือ น้ำมัน มาตั้งบนเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า หลังจากนั้นค่อยทำการเสียบเตาเเม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับ จะมีไฟกระพริบเเละเสียงสัณญาณเพื่อเเสดงให้เห็นว่าเตาพร้อมใช้งาน

หลังจากเปิดเตาเเล้วให้เลือกเมนูต่างๆถ้ามี หรือ กด + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือลดกำลังไฟ

หลังจากใช้งานเรียบร้อยเเล้วให้ปิดเครื่องเเล้วรอจนกว่าพัดลมหยุดทำงานจึงถอดปลั๊กออกเเล้วใช้ผ้านุ่มชุบน้ำทำความสะอาดหน้าเตา

การซ่อมเเซมเเละบริการ

เมื่อเตาเเม่เหล็กไฟฟ้าของท่านมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการได้ตลอดเวลาทำการ

ติดต่อฝ่ายบริการ