บริการช่วยเหลือของเตาอินฟาเรด

คู่มือการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเตาอินฟาเรด

บริการช่วยเหลือของเตาอินฟาเรด

คู่มือการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับเตาเเม่เหล็กไฟฟ้า

การทำงานเบื้องต้นของเตาอินฟาเรด

นำภาชนะที่ต้องการปรุงอาหารที่ใส่ส่วนประกอบการปรุงอาหารเรียบร้อยเเล้วเช่น น้ำ หรือ น้ำมัน มาตั้งบนเตาอินฟาเรด หลังจากนั้นค่อยทำการเสียบเตาอินฟาเรดเข้ากับเต้ารับ จะมีไฟกระพริบเเละเสียงสัณญาณเพื่อเเสดงให้เห็นว่าเตาพร้อมใช้งาน

หลังจากเปิดเตาเเล้วให้เลือกเมนูต่างๆถ้ามี หรือ กด + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือลดกำลังไฟ

หลังจากใช้งานเรียบร้อยเเล้วให้ปิดเครื่องจะมีสัณญาณ hot ขึ้นเตือนเพราะหน้าเตายังมีความร้อนสูงอยู่ ให้รอจนกว่าสัณญาณเตือนดับก่อนจึงทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายได้

เเหล่งข้อมูล

คู่มือการใช้งานของเตาอินฟาเรด

การซ่อมเเซมเเละบริการ

เมื่อเตาอินฟาเรดของท่านมีปัญหาสามารถติดต่อสอบถามฝ่ายบริการได้ตลอดเวลาทำการ

ติดต่อฝ่ายบริการ